LAS narių visuotinis susirinkimas

Gerb. LAS nariai, Kviečiu Jus į eilinį Lietuvos automobilininkų sąjungos (190784827) visuotinį narių susirinkimą, kuris vyks 2016 m. kovo mėn. 22 d.  Vilniuje. Susirinkimo pradžia 11:00 val. Registracijos pradžia 10:30 val. Preliminari LAS susirinkimo dienotvarkė: 1.LAS Prezidento ataskaita apie LAS veiklą 2015 metais 2.LAS 2015 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 3.2017 metų LAS nario metinio mokesčio mokėjimo tvarkos ir dydžio tvirtinimas. 4.LAS komitetų  tvirtinimas. 5.LAS komitetų  pirmininkų, viceprezidentų, prezidiumo sudėties tvirtinimas. …