Tarptinklinis ryšys savo šalies kainomis

Birželio 15 2017 tarptinklinio ryšio mokesčiai Europos Sąjungoje išnyks.

Tarptinklinis ryšys savo šalies kainomis

image ES tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis taisyklės reiškia, kad keliaujant bet kurioje kitoje nei savo ES šalyje ir joje naudojantis mobiliuoju telefonu jums nereikia mokėti jokių papildomų tarptinklinio ryšio mokesčių. Šios taisyklės taikomos skambučiams (į mobiliuosius ir fiksuotojo ryšio telefonus), trumpųjų (SMS) žinučių siuntimui ir naudojimuisi duomenų perdavimo paslaugomis užsienyje. Už naudojimąsi tomis paslaugomis keliaudamas ES mokate lygiai tokią pačią kainą, kokią mokėtumėte savo šalyje. Jūsų operatorius paprasčiausiai taikys mokesčius už naudojimąsi tarptinklinio ryšio paslaugomis pagal jūsų šalies judriojo ryšio tarifų planą ar paslaugų paketą arba tarptinklinio ryšio paslaugas išskaičiuos iš kiekio, skirto naudoti šalies viduje. Jei su judriojo ryšio operatoriumi esate sudaręs sutartį, į kurią įtrauktos tarptinklinio ryšio paslaugos, ji bus automatiškai laikoma tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis sutartimi. Visose naujose judriojo ryšio sutartyse, į kurias įtrauktos tarptinklinio ryšio paslaugos, savaime bus numatytas tarptinklinis ryšys savo šalies kainomis.

Sąlygos

Tarptinklinis ryšys savo šalies kainomis yra skirtas žmonėms, kurie retkarčiais keliauja už šalies, kurioje gyvena arba su kuria juos sieja glaudūs ryšiai, pvz., jie ten dirba arba mokosi, ribų. Jis nėra skirtas naudoti nuolat gyvenant užsienyje. Kol savo šalyje praleidžiate daugiau laiko arba joje naudojatės savo mobiliuoju telefonu daugiau nei užsienyje, galite naudotis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis keliaudamas bet kur ES. Tai laikoma sąžiningu naudojimusi tarptinklinio ryšio paslaugomis.
Jeigu mobiliuoju telefonu užsienyje naudojatės nuolat, jūsų judriojo ryšio operatorius gali jums taikyti mokestį už naudojimąsi tarptinkliniu ryšiu. Tačiau šiems mokesčiams nustatytos viršutinės ribos (apie sąžiningo naudojimosi taisykles skaitykite toliau).
Kai kirsite sieną tarp ES šalių, jūs ir toliau gausite trumpąją žinutę iš savo judriojo ryšio operatoriaus, kuria būsite informuojamas, kad naudojatės tarptinkliniu ryšiu, ir kurioje bus priminta apie sąžiningo naudojimosi taisykles.

Sąžiningo naudojimosi taisyklės

Siekdami užtikrinti, kad keliaudami ES visi tarptinkliniu ryšiu besinaudojantys klientai galėtų naudotis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų savo šalies kainomis taisyklėmis ir gautų iš to naudos, judriojo ryšio operatoriai gali taikyti vadinamąsias sąžiningo naudojimosi taisykles. Siekdami išvengti piktnaudžiavimo tomis taisyklėmis, judriojo ryšio operatoriai gali taikyti sąžiningas, pagrįstas ir proporcingas kontrolės priemones.

Sąžiningo naudojimosi taisyklės ir duomenų apribojimai

Naudojantis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis nenustatyta skambučių ir SMS žinučių kiekio apribojimų, tačiau nustatyta naudojimosi duomenimis savo šalies kaina taisyklių ir apribojimų, kurie priklauso nuo jūsų sutarties rūšies. Tam tikrais konkrečiais atvejais (žr. toliau), jei viršytumėte gana didelį tarptinklinio ryšio duomenų savo šalies kaina kiekį, jums gali tekti sumokėti tam tikrą priemoką už duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu, kuri bus lygi didžiausiai didmeninei (ES masto) duomenų perdavimo kainai (7,70 EUR/1 GB duomenų ir PVM 2017 m.). Ši didmeninė tarptinklinio ryšio kaina yra didžiausia kaina, kurią jūsų šalies operatorius turi mokėti užsienio operatoriui, kai naudojatės duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis.

Duomenų apribojimai: nacionaliniai paslaugų paketai, pagal kuriuos duomenų kiekis neribojamas

Jei jūsų sutartyje numatytas fiksuotas mėnesinis mokestis ir paslaugų paketas, pagal kurį duomenų kiekis neribojamas, jūsų judriojo ryšio operatorius privalo jums leisti naudotis dideliu kiekiu tarptinkliniu ryšiu perduodamų duomenų savo šalies kainomis. Tikslus kiekis priklausys nuo kainos, kurią mokate už judriojo ryšio paslaugų paketą. Tarptinkliniu ryšiu perduodamas duomenų kiekis turi būti bent dvigubai didesnis už kiekį, gaunamą padalijus jūsų judriojo ryšio paslaugų paketo kainą (be PVM) iš didžiausios didmeninės duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainos (2017 m. – 7,7 EUR). Pavyzdžiui, už savo judriojo ryšio paslaugų paketą su neribotais skambučiais, SMS žinutėmis ir duomenimis mokate 40 EUR (be PVM). Naudodamasis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis ES galite neribotai skambinti ir siųsti SMS žinutes bei išnaudoti bent 10,3 GB duomenų (2 x (40 EUR : 7,70 EUR) = 10,3). Jūsų operatorius privalo jus aiškiai informuoti, koks duomenų kiekis suteikiamas naudojantis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis. Jei naudodamasis tarptinkliniu ryšiu viršytumėte šį kiekį, priemoka bus lygi didžiausiai didmeninei kainai (7,70 EUR/1 GB duomenų ir PVM 2017 m., 6 EUR/1 GB ir PVM 2018 m.). Didžiausia duomenų kaina bus dar labiau sumažinta po 2018 m.

Duomenų apribojimai: nacionaliniai paslaugų paketai, pagal kuriuos duomenų kiekis ribojamas

Jei ribotai arba labai pigiai naudojatės judriojo ryšio duomenimis (mažiau kaip 3,85 EUR/1 GB duomenų 2017 m.), jūsų operatorius, kai naudojatės tarptinkliniu ryšiu, gali taikyti sąžiningo naudojimosi duomenimis apribojimą. Apribojimas apskaičiuojamas remiantis mažmenine jūsų šalies judriojo ryšio paslaugų paketo kaina kaip ir neribotų duomenų atveju (žr. pirmiau). Jūsų operatorius turi jus apie šį apribojimą informuoti iš anksto ir turės jus įspėti, kai jį pasieksite. Nepamirškite, kad galite ir toliau naudotis duomenų perdavimu tarptinkliniu ryšiu, bet jūsų operatorius taikys priemoką. Ši priemoka bus lygi didžiausiai didmeninei kainai (7,70 EUR/1 GB duomenų ir PVM 2017 m., 6 EUR/1 GB duomenų ir PVM 2018 m.). Didžiausia duomenų kaina bus dar labiau sumažinta po 2018 m.

Kitos sutartys

Operatoriai taip pat gali pasiūlyti sutartis be tarptinklinio ryšio paslaugų arba specialiai parengtas alternatyvias tarptinklinio ryšio sutartis, kuriose nustatyti tarifai, kurie nepatenka į tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis taisyklių taikymo sritį (pavyzdžiui, jei tarptinkliniu ryšiu naudojatės už ES ribų), tačiau šios rūšies galimybes turi pasirinkti klientas. Kadangi judriojo ryšio operatoriai gali siūlyti dar mažesnes kainas, turėtumėte pasidomėti, kuris siūlo geriausiai jūsų konkrečius poreikius atitinkantį pasiūlymą ir tinkamiausią kainą.

Sąžiningo naudojimosi taisyklės: stebėjimas

Laikydamasis savo sąžiningo naudojimosi taisyklių, jūsų operatorius 4 mėnesius gali stebėti ir tikrinti, kaip naudojatės tarptinkliniu ryšiu. Jei per šį laikotarpį daugiau laiko praleidote užsienyje nei namie ir tarptinkliniu ryšiu naudojotės daugiau, nei buvote prisijungęs prie savo tinklo , jūsų operatorius gali su jumis susisiekti ir paprašyti, kad paaiškintumėte padėtį. Tai galėsite padaryti per 14 dienų. Jei ir toliau daugiau laiko praleisite užsienyje nei namie ir tarptinkliniu ryšiu naudositės daugiau, nei būsite prisijungęs prie savo tinklo, jūsų operatorius už būnant užsienyje išnaudotus duomenis gali pradėti taikyti priemoką. Priemokos (be PVM) apribotos taip:
 • 3,2 ct už balso skambučio minutę
 • 1 ct už SMS žinutę
 • 7,70 EUR už 1 GB duomenų (2017 m. didžiausia kaina)
Nuo 2018 m. kasmet didžiausia kaina bus palaipsniui mažinama tokiu būdu: 6 EUR, 4,50 EUR, 3,50 EUR, 3 EUR ir 2,50 EUR 2022 m. Didžiausia kaina po 2019 m. gali būti persvarstyta 2019 m. atlikus didmeninių tarptinklinio ryšio rinkų peržiūrą.

Sąžiningo naudojimosi taisyklės: tarpvalstybiniai darbuotojai

Jei dirbate vienoje ES šalyje, o gyvenate kitoje, galite pasirinkti bet kurios šalies judriojo ryšio operatorių ir naudotis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis su šalies, kurioje gyvenate, arba šalies, kurioje dirbate, SIM kortele. Sąžiningo naudojimosi tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis taisyklės taikomos: tol, kol bent kartą per dieną prisijungiate prie savo šalies operatoriaus tinklo, ta diena bus skaičiuojama kaip buvimo šalyje diena (net jei tą pačią dieną išvyktumėte į užsienį).

Skambučiai iš namų ir tarptinklinis ryšys už ES ribų

Skambinimas į kitą ES arba ES nepriklausančią šalį iš namų nėra laikomas tarptinkliniu ryšiu, todėl tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis taisyklės netaikomos. Turėtumėte žinoti, kad tokių skambučių kainos nėra reguliuojamos ir jie gali būti brangūs. Naudotis tarptinkliniu ryšiu (ypač duomenų perdavimu tarptinkliniu ryšiu) už ES ribų gali būti brangu, todėl, kad išvengtumėte pernelyg didelių sąskaitų už naudojimąsi tarptinkliniu ryšiu, prieš išvykdamas iš ES išsiaiškinkite jas su savo paslaugų teikėju.

Tarptinklinis ryšys keliaujant laivu arba lėktuvu

Keliaudamas laivu arba lėktuvu ES galite naudotis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis tol, kol esate prisijungęs prie sausumos judriojo ryšio tinklo. Jei judriojo ryšio paslaugos teikiamos per palydovines sistemas, tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis taisyklės nebetaikomos ir jums teks susimokėti už nereguliuojamas tarptinklinio ryšio paslaugas (didžiausios galimos kainos nenustatytos).

Asmens duomenų apsauga

Reikalaujama, kad jūsų operatorius laikytųsi atitinkamų asmens duomenų apsaugos taisyklių. Jis gali naudoti jūsų duomenis (jau turimus sąskaitų išrašymo tikslais) tik tam, kad patikrintų ir palygintų, kaip naudojatės tarptinkliniu ryšiu ir ryšiu savo šalyje.

Ką daryti, jei kiltų problemų? Vartotojų teisės

Jei manote, kad jūsų paslaugų teikėjas pažeidė jūsų naudojimosi tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis teises ir jums tenka mokėti už naudojimosi tarptinkliniu ryšiu paslaugas keliaujant ES, susisiekite su savo operatoriumi ir naudokitės nustatyta skundų tvarka, kad tuos papildomus mokesčius užginčytumėte. Jei atsakymas jūsų netenkina, galite kreiptis į atitinkamas savo šalies nacionalines reguliavimo institucijasEnglish. Paprastai jūsų skundą išnagrinės jūsų šalies nacionalinė telekomunikacijų reguliavimo institucija. Duomenys iš http://europa.eu

48 thoughts on “Tarptinklinis ryšys savo šalies kainomis

 1. I just want to tell you that I am new to blogs and actually loved you’re web site. Likely I’m want to bookmark your site . You amazingly come with impressive stories. Appreciate it for revealing your website.

 2. Aw, this was an incredibly good post. Spending some time and actual effort to generate a great article… but what can I say… I procrastinate a lot and don’t seem to get anything done.

 3. It is always so nice and also packed with amusement for me and my office acquaintances to visit your site at the very least thrice weekly to read through the newest guidance you have.

 4. This website is actually a walk-through for every one of the details you wanted regarding this and didn?t know that to ask. Peek here, as well as you?ll absolutely uncover it.

 5. Pretty! This has been an incredibly wonderful article. Thanks for supplying these details.

 6. Your style is very unique compared to other folks I have read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this blog.

 7. I love it when individuals get together and share thoughts. Great website, continue the good work.

 8. I want to to thank you for this excellent read!! I certainly enjoyed every little bit of it. I have got you book-marked to look at new things you post…

 9. Hello there! This article could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I’ll send this article to him. Fairly certain he will have a very good read. I appreciate you for sharing!

 10. The very next time I read a blog, Hopefully it won’t fail me just as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read through, but I really believed you would probably have something helpful to say. All I hear is a bunch of complaining about something you can fix if you weren’t too busy looking for attention.

 11. I?d need to check with you here. Which is not something I typically do! I take pleasure in reading a post that will make individuals assume. Additionally, many thanks for enabling me to comment!

 12. After research a few of the article on your internet site currently, and also I truly like your means of blog writing. I bookmarked it to my book mark web site list and also will certainly be inspecting back quickly. Pls have a look at my website also and let me know what you think.

 13. I?m satisfied, I need to state. Actually rarely do I come across a blog that?s both informative and also entertaining, as well as let me inform you, you have actually hit the nail on the head. Your idea is exceptional; the problem is something that not enough people are talking intelligently around. I am really delighted that I stumbled across this in my look for something associating with this.

 14. I am typically to blogging and that i really appreciate your site content. This great article has really peaks my interest. My goal is to bookmark your site and maintain checking for brand spanking new data.

 15. I’m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something which too few men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I stumbled across this during my hunt for something concerning this.

 16. After exploring a number of the blog posts on your blog, I truly appreciate your way of blogging. I book marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please check out my web site too and let me know your opinion.

 17. It’s hard to find experienced people about this subject, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 18. You are so cool! I don’t suppose I’ve truly read anything like that before. So good to find someone with genuine thoughts on this subject matter. Really.. thank you for starting this up. This site is something that’s needed on the web, someone with some originality.

 19. Area on with this review, I really think this site needs much more factor to consider. I?ll probably be once more to read far more, thanks for that information.

 20. A fascinating discussion is worth comment. I believe that you should write extra on this subject, it might not be a frowned on topic yet usually people are insufficient to speak on such subjects. To the following. Cheers

 21. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this site. I’m hoping to check out the same high-grade content by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own website now 😉

 22. This website is actually a walk-through for all of the information you wanted regarding this and also didn?t understand who to ask. Look here, and also you?ll certainly discover it.

 23. I absolutely love your blog.. Very nice colors & theme. Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own personal blog and would love to learn where you got this from or just what the theme is named. Kudos.

 24. I quite like looking through an article that can make men and women think. Also, many thanks for allowing for me to comment.

 25. Hi there! This blog post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I’ll forward this post to him. Fairly certain he will have a good read. I appreciate you for sharing!

 26. You made some decent points there. I looked on the internet for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 27. The very next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read, however I really thought you’d have something interesting to say. All I hear is a bunch of complaining about something you could fix if you were not too busy seeking attention.

 28. This website truly has all the info I wanted concerning this subject and didn’t know who to ask.

 29. That is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Brief but very precise info… Many thanks for sharing this one. A must read post.

 30. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick in NYC at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888.

 31. You’re so awesome! I don’t think I have read through something like this before. So good to find another person with some original thoughts on this issue. Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is something that is required on the internet, someone with some originality.

 32. Sapid Agency is a Search Engine Optimization company in New York City that provides SEO Services. Their proprietary SEO strategies help struggling websites and aspiring business owners to rank their websites higher in multiple search engines like Google , Yahoo and Bing. They provide local and gmb map ranking for businesses in NYC and many other local areas. Find more at https://www.sapidagency.com/ @ 145 E 57TH NEW YORK, NY 10022, USA, +1 971 341 5608 USA

 33. Spot on with this write-up, I absolutely believe this website needs much more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the information.

 34. It’s really a great and useful piece of information. I am glad that you just shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.