Tarptinklinis ryšys savo šalies kainomis

Birželio 15 2017 tarptinklinio ryšio mokesčiai Europos Sąjungoje išnyks.

Tarptinklinis ryšys savo šalies kainomis

image ES tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis taisyklės reiškia, kad keliaujant bet kurioje kitoje nei savo ES šalyje ir joje naudojantis mobiliuoju telefonu jums nereikia mokėti jokių papildomų tarptinklinio ryšio mokesčių. Šios taisyklės taikomos skambučiams (į mobiliuosius ir fiksuotojo ryšio telefonus), trumpųjų (SMS) žinučių siuntimui ir naudojimuisi duomenų perdavimo paslaugomis užsienyje. Už naudojimąsi tomis paslaugomis keliaudamas ES mokate lygiai tokią pačią kainą, kokią mokėtumėte savo šalyje. Jūsų operatorius paprasčiausiai taikys mokesčius už naudojimąsi tarptinklinio ryšio paslaugomis pagal jūsų šalies judriojo ryšio tarifų planą ar paslaugų paketą arba tarptinklinio ryšio paslaugas išskaičiuos iš kiekio, skirto naudoti šalies viduje. Jei su judriojo ryšio operatoriumi esate sudaręs sutartį, į kurią įtrauktos tarptinklinio ryšio paslaugos, ji bus automatiškai laikoma tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis sutartimi. Visose naujose judriojo ryšio sutartyse, į kurias įtrauktos tarptinklinio ryšio paslaugos, savaime bus numatytas tarptinklinis ryšys savo šalies kainomis.

Sąlygos

Tarptinklinis ryšys savo šalies kainomis yra skirtas žmonėms, kurie retkarčiais keliauja už šalies, kurioje gyvena arba su kuria juos sieja glaudūs ryšiai, pvz., jie ten dirba arba mokosi, ribų. Jis nėra skirtas naudoti nuolat gyvenant užsienyje. Kol savo šalyje praleidžiate daugiau laiko arba joje naudojatės savo mobiliuoju telefonu daugiau nei užsienyje, galite naudotis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis keliaudamas bet kur ES. Tai laikoma sąžiningu naudojimusi tarptinklinio ryšio paslaugomis.
Jeigu mobiliuoju telefonu užsienyje naudojatės nuolat, jūsų judriojo ryšio operatorius gali jums taikyti mokestį už naudojimąsi tarptinkliniu ryšiu. Tačiau šiems mokesčiams nustatytos viršutinės ribos (apie sąžiningo naudojimosi taisykles skaitykite toliau).
Kai kirsite sieną tarp ES šalių, jūs ir toliau gausite trumpąją žinutę iš savo judriojo ryšio operatoriaus, kuria būsite informuojamas, kad naudojatės tarptinkliniu ryšiu, ir kurioje bus priminta apie sąžiningo naudojimosi taisykles.

Sąžiningo naudojimosi taisyklės

Siekdami užtikrinti, kad keliaudami ES visi tarptinkliniu ryšiu besinaudojantys klientai galėtų naudotis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų savo šalies kainomis taisyklėmis ir gautų iš to naudos, judriojo ryšio operatoriai gali taikyti vadinamąsias sąžiningo naudojimosi taisykles. Siekdami išvengti piktnaudžiavimo tomis taisyklėmis, judriojo ryšio operatoriai gali taikyti sąžiningas, pagrįstas ir proporcingas kontrolės priemones.

Sąžiningo naudojimosi taisyklės ir duomenų apribojimai

Naudojantis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis nenustatyta skambučių ir SMS žinučių kiekio apribojimų, tačiau nustatyta naudojimosi duomenimis savo šalies kaina taisyklių ir apribojimų, kurie priklauso nuo jūsų sutarties rūšies. Tam tikrais konkrečiais atvejais (žr. toliau), jei viršytumėte gana didelį tarptinklinio ryšio duomenų savo šalies kaina kiekį, jums gali tekti sumokėti tam tikrą priemoką už duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu, kuri bus lygi didžiausiai didmeninei (ES masto) duomenų perdavimo kainai (7,70 EUR/1 GB duomenų ir PVM 2017 m.). Ši didmeninė tarptinklinio ryšio kaina yra didžiausia kaina, kurią jūsų šalies operatorius turi mokėti užsienio operatoriui, kai naudojatės duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis.

Duomenų apribojimai: nacionaliniai paslaugų paketai, pagal kuriuos duomenų kiekis neribojamas

Jei jūsų sutartyje numatytas fiksuotas mėnesinis mokestis ir paslaugų paketas, pagal kurį duomenų kiekis neribojamas, jūsų judriojo ryšio operatorius privalo jums leisti naudotis dideliu kiekiu tarptinkliniu ryšiu perduodamų duomenų savo šalies kainomis. Tikslus kiekis priklausys nuo kainos, kurią mokate už judriojo ryšio paslaugų paketą. Tarptinkliniu ryšiu perduodamas duomenų kiekis turi būti bent dvigubai didesnis už kiekį, gaunamą padalijus jūsų judriojo ryšio paslaugų paketo kainą (be PVM) iš didžiausios didmeninės duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainos (2017 m. – 7,7 EUR). Pavyzdžiui, už savo judriojo ryšio paslaugų paketą su neribotais skambučiais, SMS žinutėmis ir duomenimis mokate 40 EUR (be PVM). Naudodamasis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis ES galite neribotai skambinti ir siųsti SMS žinutes bei išnaudoti bent 10,3 GB duomenų (2 x (40 EUR : 7,70 EUR) = 10,3). Jūsų operatorius privalo jus aiškiai informuoti, koks duomenų kiekis suteikiamas naudojantis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis. Jei naudodamasis tarptinkliniu ryšiu viršytumėte šį kiekį, priemoka bus lygi didžiausiai didmeninei kainai (7,70 EUR/1 GB duomenų ir PVM 2017 m., 6 EUR/1 GB ir PVM 2018 m.). Didžiausia duomenų kaina bus dar labiau sumažinta po 2018 m.

Duomenų apribojimai: nacionaliniai paslaugų paketai, pagal kuriuos duomenų kiekis ribojamas

Jei ribotai arba labai pigiai naudojatės judriojo ryšio duomenimis (mažiau kaip 3,85 EUR/1 GB duomenų 2017 m.), jūsų operatorius, kai naudojatės tarptinkliniu ryšiu, gali taikyti sąžiningo naudojimosi duomenimis apribojimą. Apribojimas apskaičiuojamas remiantis mažmenine jūsų šalies judriojo ryšio paslaugų paketo kaina kaip ir neribotų duomenų atveju (žr. pirmiau). Jūsų operatorius turi jus apie šį apribojimą informuoti iš anksto ir turės jus įspėti, kai jį pasieksite. Nepamirškite, kad galite ir toliau naudotis duomenų perdavimu tarptinkliniu ryšiu, bet jūsų operatorius taikys priemoką. Ši priemoka bus lygi didžiausiai didmeninei kainai (7,70 EUR/1 GB duomenų ir PVM 2017 m., 6 EUR/1 GB duomenų ir PVM 2018 m.). Didžiausia duomenų kaina bus dar labiau sumažinta po 2018 m.

Kitos sutartys

Operatoriai taip pat gali pasiūlyti sutartis be tarptinklinio ryšio paslaugų arba specialiai parengtas alternatyvias tarptinklinio ryšio sutartis, kuriose nustatyti tarifai, kurie nepatenka į tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis taisyklių taikymo sritį (pavyzdžiui, jei tarptinkliniu ryšiu naudojatės už ES ribų), tačiau šios rūšies galimybes turi pasirinkti klientas. Kadangi judriojo ryšio operatoriai gali siūlyti dar mažesnes kainas, turėtumėte pasidomėti, kuris siūlo geriausiai jūsų konkrečius poreikius atitinkantį pasiūlymą ir tinkamiausią kainą.

Sąžiningo naudojimosi taisyklės: stebėjimas

Laikydamasis savo sąžiningo naudojimosi taisyklių, jūsų operatorius 4 mėnesius gali stebėti ir tikrinti, kaip naudojatės tarptinkliniu ryšiu. Jei per šį laikotarpį daugiau laiko praleidote užsienyje nei namie ir tarptinkliniu ryšiu naudojotės daugiau, nei buvote prisijungęs prie savo tinklo , jūsų operatorius gali su jumis susisiekti ir paprašyti, kad paaiškintumėte padėtį. Tai galėsite padaryti per 14 dienų. Jei ir toliau daugiau laiko praleisite užsienyje nei namie ir tarptinkliniu ryšiu naudositės daugiau, nei būsite prisijungęs prie savo tinklo, jūsų operatorius už būnant užsienyje išnaudotus duomenis gali pradėti taikyti priemoką. Priemokos (be PVM) apribotos taip:
  • 3,2 ct už balso skambučio minutę
  • 1 ct už SMS žinutę
  • 7,70 EUR už 1 GB duomenų (2017 m. didžiausia kaina)
Nuo 2018 m. kasmet didžiausia kaina bus palaipsniui mažinama tokiu būdu: 6 EUR, 4,50 EUR, 3,50 EUR, 3 EUR ir 2,50 EUR 2022 m. Didžiausia kaina po 2019 m. gali būti persvarstyta 2019 m. atlikus didmeninių tarptinklinio ryšio rinkų peržiūrą.

Sąžiningo naudojimosi taisyklės: tarpvalstybiniai darbuotojai

Jei dirbate vienoje ES šalyje, o gyvenate kitoje, galite pasirinkti bet kurios šalies judriojo ryšio operatorių ir naudotis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis su šalies, kurioje gyvenate, arba šalies, kurioje dirbate, SIM kortele. Sąžiningo naudojimosi tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis taisyklės taikomos: tol, kol bent kartą per dieną prisijungiate prie savo šalies operatoriaus tinklo, ta diena bus skaičiuojama kaip buvimo šalyje diena (net jei tą pačią dieną išvyktumėte į užsienį).

Skambučiai iš namų ir tarptinklinis ryšys už ES ribų

Skambinimas į kitą ES arba ES nepriklausančią šalį iš namų nėra laikomas tarptinkliniu ryšiu, todėl tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis taisyklės netaikomos. Turėtumėte žinoti, kad tokių skambučių kainos nėra reguliuojamos ir jie gali būti brangūs. Naudotis tarptinkliniu ryšiu (ypač duomenų perdavimu tarptinkliniu ryšiu) už ES ribų gali būti brangu, todėl, kad išvengtumėte pernelyg didelių sąskaitų už naudojimąsi tarptinkliniu ryšiu, prieš išvykdamas iš ES išsiaiškinkite jas su savo paslaugų teikėju.

Tarptinklinis ryšys keliaujant laivu arba lėktuvu

Keliaudamas laivu arba lėktuvu ES galite naudotis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis tol, kol esate prisijungęs prie sausumos judriojo ryšio tinklo. Jei judriojo ryšio paslaugos teikiamos per palydovines sistemas, tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis taisyklės nebetaikomos ir jums teks susimokėti už nereguliuojamas tarptinklinio ryšio paslaugas (didžiausios galimos kainos nenustatytos).

Asmens duomenų apsauga

Reikalaujama, kad jūsų operatorius laikytųsi atitinkamų asmens duomenų apsaugos taisyklių. Jis gali naudoti jūsų duomenis (jau turimus sąskaitų išrašymo tikslais) tik tam, kad patikrintų ir palygintų, kaip naudojatės tarptinkliniu ryšiu ir ryšiu savo šalyje.

Ką daryti, jei kiltų problemų? Vartotojų teisės

Jei manote, kad jūsų paslaugų teikėjas pažeidė jūsų naudojimosi tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis teises ir jums tenka mokėti už naudojimosi tarptinkliniu ryšiu paslaugas keliaujant ES, susisiekite su savo operatoriumi ir naudokitės nustatyta skundų tvarka, kad tuos papildomus mokesčius užginčytumėte. Jei atsakymas jūsų netenkina, galite kreiptis į atitinkamas savo šalies nacionalines reguliavimo institucijasEnglish. Paprastai jūsų skundą išnagrinės jūsų šalies nacionalinė telekomunikacijų reguliavimo institucija. Duomenys iš http://europa.eu

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.