KVIETIMAS Į VISUOTINĮ LAS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Gerbiami Vadovai,

Gerbiami LAS‘iečiai,

Džiaugiuosi galėdamas Jus pakviesti į pirmąjį 2019 metų LAS visuotinį narių susirnkimą, kuris vyks 2019 m. balandžio 12 d. 13:30-16:50 val Minsko pl. 21, Vilnius (LAS nario UAB „Sauda“ patalpose).

DARBOTVARKĖ*

  1. (40 min. 13:30-14:10) LAS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 METUS. NUMATOMŲ IŠLAIDŲ IR PAJAMŲ 2019 METAMS PRISTATYMAS.

1.1. (5 min.) Įžandinis žodis. Atstovauja LAS prezidentas Saulius Kundrotas;

1.2. (10 min.) LAS Saugaus eismo komiteto ataskaita. Pranešėjas - SEK pirmininkas Gintaras Urbonas;

1.3. (10 min.) LAS Vairavimo ir profesinio mokymo mokyklų komiteto ataskaita. Pranešėjas - VPMMK pirmininkas Tomas Budvytis.

1.4. (10 min.) LAS Techninės pagalbos komiteto ataskaita. PranešėjasTPK pirmininkas Šarūnas Jankauskas.

1.5. (5 min.) 2018 metų LAS veiklos apibendrinimas. Numatomų išlaidų ir pajamų 2019 metams pristatymas. LAS prezidentas Saulius Kundrotas.

  1. (30 min. 14:10-14:40) 2018 METŲ LAS BALANSO PRISTATYMAS, TVIRTINIMAS. Projektas pridedamas. (LAS įstatų 21.7 p.)

2.1. (10 min.) Balanso pristatymas. Atstovauja LAS buhalterė Eglė Mališauskienė.

2.2. (10 min.) Balanso apibendrinimas. LAS prezidentas Saulius Kundrotas.

2.3. (10min.) Klausimai / atsakymai.

  1. (20 min.14:40-15:00) PREZIDIUMO SPRENDIMO LAS PATALPŲ NUOMOS KLAUSIMU tvirtinimas (LAS įstatų 21.14 p.) Pridedamas 2019-02-26 Prezidiumo protokolo išrašas.

Pranešėjas Saulius Kundrotas

30 min. 15:00-15:30 PIETŲ PERTRAUKA

  1. (40 min.15:30-16:10) LAS NARIŲ PRIĖMIMO, ŠALINIMO IR MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO SVARSTYMAS IR TVIRTINIMAS. (LAS įstatų 21.5 p.) pridedamas Aprašo projektas (techniniai pakeitimai, pritaikyti naujiems LAS įstatams – pažymėti mėlynai, svarstytini visuotiniame LAS susirinkime – raudonai)

4.1. (10 min.) Keistinų punktų pristatymas. Saulius Kundrotas.

4.2. (35 min.) Diskusija.

4.3. (5 min.) Apibendrinimas.

  1. (10min.16:10-16:20) REVIZORIAUS RINKIMAS. (LAS įstatų 21.11 ir 48 p.)
  1. (20 min. 16:20-16:40) KITI KLAUSIMAI.
  1. (10 min. 16:40-16:50) SUSIRINKIMO APIBENDRINIMAS

(10 min.) LAS prezidento baigiamasis žodis.

*Posėdžio darbotvarkė patvirtinta 2019 m. vasario 26 dienos LAS Prezidiumo posėdžio protokolu.

Papildomus dokumentus: balansą, pelno nuostolio ataskaitą, 2019-02-26 LAS prezidiumo protokolo išrašą, LAS Narių priėmimo, šalinimo ir mokesčių mokėjimo tvarkos aprašą atsiųsime artimiausiu metu.

Dėkoju LAS nariams laiku sumokėjusiems nario mokestį bei maloniai primenu sumokėti tiems kurie dėl kasdieninių rūpesčių pamiršo ar dar nespėjo to padaryti.

Dėl galimų darbotvarkės punktų papildymo ar keitimo maloniai prašome pranešti iki kovo 31 d. el.paštu info@las.lt.

Su geriausiais linkėjimais,

Saulius Kundrotas

LAS Prezidentas