Sankcijos už darbo ir poilsio režimo pažeidimus
  ATPK straipsnis   Pažeidimas Sankcijos vairuotojui Eur Sankcijos įmonės vadovui* Eur
  1424 Krovinių vežimas kelių transporto priemon÷mis tarptautiniais maršrutais be kelion÷s leidimo, su neatitinkančiu važiavimo pobūdžio ar neužpildytu leidimu   585-875  -
  1424 Krovinių vežimas kelių transporto priemon÷mis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais neturint krovininį kelių transportą reglamentuojančiuose teis÷s aktuose nurodytų dokumentų arba turint ne pagal nustatytus reikalavimus užpildytus dokumentus     iki 15       arba 15-30
  1425 Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukm÷s arba kasdienio vairavimo trukm÷s viršijimas nuo 15 minučių iki 30 minučių   iki 15  -
  1425 Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukm÷s arba kasdienio vairavimo trukm÷s viršijimas daugiau kaip 30 minučių, bet ne daugiau kaip 1 valandą   30-60  -
  1425 Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukm÷s arba kasdienio vairavimo trukm÷s viršijimas daugiau kaip 1 valandą, bet ne daugiau kaip 2 valandas   60-90      -
  1425 Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukm÷s arba kasdienio vairavimo trukm÷s viršijimas daugiau kaip 2 valandas, bet ne daugiau kaip 3 valandas   90-150  -
  1425 Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukm÷s arba kasdienio vairavimo trukm÷s viršijimas daugiau kaip 3 valandas, bet ne daugiau kaip 4 valandas   150-220  -
  1425 Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukm÷s arba kasdienio vairavimo trukm÷s viršijimas daugiau kaip 4 valandomis   220-300  -
  1426 Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais,   iki 30  -
ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukm÷s pažeidimas, kai trūksta ne daugiau kaip 1 valandos kasdienio poilsio
  1426 Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukm÷s pažeidimas, kai trūksta daugiau kaip 1 valandos, bet ne daugiau kaip 2 valandų kasdienio poilsio   30-60  -
  1426 Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukm÷s pažeidimas, kai trūksta daugiau kaip 2 valandų, bet ne daugiau kaip 4 valandų kasdienio poilsio   60-90  -
  1426 Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukm÷s pažeidimas, kai trūksta daugiau kaip 4 valandų, bet ne daugiau kaip 6 valandų kasdienio poilsio   150-220  -
  1426 Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukm÷s pažeidimas, kai trūksta daugiau kaip 6 valandų kasdienio poilsio   220-300  -
  1427 Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto kasdienio poilsio laiko suskirstymas į laikotarpius pažeidžiant teis÷s aktų nustatytus reikalavimus   30-60
  1427 Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko per 1 savaitę arba paeiliui einančias 2 savaites viršijimas ne daugiau kaip 2 valandas   iki 30  -
  1427 Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko per 1 savaitę arba paeiliui einančias 2 savaites viršijimas daugiau kaip 2 valandas, bet ne daugiau kaip 4 valandas   30-60  -
  1427 Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko per 1 savaitę arba paeiliui einančias 2 savaites viršijimas daugiau kaip 4 valandas, bet ne daugiau kaip 8 valandas   60-90  -
  1427 Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko per 1 savaitę arba paeiliui einančias 2 savaites viršijimas daugiau kaip 8 valandas   90-150  -
  1428 Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemon÷mis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais su neįrengtu, neveikiančiu, nesuremontuotu per nustatytą laikotarpį ar neatitinkančiu nustatytų reikalavimų tachografu     iki 90     arba iki 270
  1428 Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemon÷mis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant tachografą, kurio viena iš funkcijų specialiai atjungta arba kuris pritaikytas vairavimo ir poilsio rodmenims klastoti     45-150       arba 750-1500
  1428 Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemon÷mis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant neatitinkančius nustatytų reikalavimų tachografo registracijos lapus ir (ar) vairuotojo kortelę arba pažeidžiant nustatytą jų naudojimo  tvarką     30-60       arba 75-150
  1428 Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, tachografo registracijos lapų, duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortel÷s, ir (ar) spaudinių rodmenų klastojimas     300-600       arba 600-1200
  1428 Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų už teis÷s aktuose nustatytą laikotarpį nepateikimas, neužpildyto ar ne pagal nustatytus reikalavimus užpildytų tachografo registracijos lapų pateikimas ir (ar) vairuotojo kortel÷s nepateikimas, ir (ar) vairavimas nenaudojant vairuotojo kortel÷s, ir (ar) vairavimas naudojant ne savo vairuotojo kortelę   150-300  -
  1428 Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomo tachografo registracijos lapo naudojimas ilgiau kaip 24 valandas   150-300   -  
  1428 Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytų kitų negu šiame straipsnyje bei 1425–1427 straipsniuose nurodytų vairavimo    ir               poilsio         režimo                  reikalavimų  pažeidimai   15-30  -
  1429 Nuo 5 iki 10 procentų kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautinio susisiekimo maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortel÷s (iš patikrintų vairuotojo darbo dienų), nesaugojimas nustatytą laiką įmon÷je arba nuo tachografo registracijos lapuose ir (ar) duomenyse, perkeltuose iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortel÷s (iš įmon÷je patikrintų vairuotojo darbo dienų), nustatytų nuo 5 iki 10 procentų vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimų  -   60-120
  1429 Nuo daugiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 20 procentų kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautinio susisiekimo maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar)  -   120-300
vairuotojo kortel÷s (iš patikrintų vairuotojo darbo dienų), nesaugojimas nustatytą laiką įmon÷je arba nuo tachografo registracijos lapuose ir (ar) duomenyse, perkeltuose iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortel÷s (iš įmon÷je patikrintų vairuotojo darbo dienų), nustatytų nuo 10 iki 20 procentų vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimų
  1429 Daugiau kaip 20 procentų kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautinio susisiekimo maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortel÷s (iš patikrintų vairuotojo darbo dienų), nesaugojimas nustatytą laiką įmon÷je arba nuo tachografo registracijos lapuose ir (ar) duomenyse, perkeltuose iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortel÷s (iš įmon÷je patikrintų vairuotojo darbo dienų), nustatytų daugiau kaip 20 procentų vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimų  -   300-600
  14210 Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemon÷mis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais be greičio ribojimo prietaiso, su neveikiančiu ar išjungtu greičio ribojimo prietaisu   300-600     arba 600-1200
  145 2 dalis Važiavimas be leidimo kelių transporto priemon÷mis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą ir (ar) leidžiamą bendrą svorį, taip pat važiavimas be leidimo kelių transporto priemon÷mis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus   45-90       ir 90-180  
* Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai. Sankcijos už pavojingų krovinių vežimą kelių transportu
  ATPK straipsnis   Pažeidimas Sankcijos įmonių vadovams, lt Sankcijos  vairuotojams lt
  1361 Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu saugos specialisto nepaskyrimas įmon÷je arba nepranešimas nustatyta tvarka apie šio specialisto paskyrimą   120-240*  -
  1361 Veiklos, susijusios su pavojingų krovinių vežimu, jų pakrovimu ir (ar) iškrovimu bei laikinuoju sand÷liavimu, ataskaitų nepateikimas arba neteisingų duomenų ataskaitoje pateikimas   60-120*  -
  1362 Pavojingų krovinių vežimo kelių transportu reikalavimų pažeidimas, kai pateikiami vežti, kraunami arba vežami kelių transportu draudžiami vežti pavojingi kroviniai 300-600** ir 300- 600***       arba 60-120
120-240**** -
      1362 Pavojingų krovinių pateikimas vežti kelių transportu, vežimas arba krovimas į transporto priemonę, kai pavojingi kroviniai teka (byra) arba kai n÷ra nuorodos, kad jie pavojingi, krovinio dokumentuose, arba to nepaženklinus, arba nepažym÷jus ant pakuot÷s, arba nepaženklinus transporto priemon÷s, arba pavojingų krovinių krovimas į transporto priemonę nesilaikant krovimo (pakrovimo), mišraus krovimo ar tvirtinimo taisyklių 60-120** arba 120-240**** arba 120-240***           arba 60-120  
  1362 Pavojingų krovinių pateikimas vežti kelių transportu, kai pakavimui naudojama tara neatitinka nustatytų reikalavimų arba nesilaikoma vežimo palaidai konteineriuose ar cisternose reikalavimų, arba kai nesilaikoma pakrovimo, cisternų ar taros užpildymo, krovinio tvirtinimo taisyklių, arba kai siunt÷jas gal÷jo žinoti ar žinojo, kad asmens ar vežimo paslaugas teikiančios įmon÷s transporto priemon÷ ar jos vairuotojas neatitinka keliamų reikalavimų   120-240**  -
  1362 Pavojingų krovinių vežimas kelių transportu, kai pavojingi kroviniai vežami netinkamomis, neturinčiomis atitinkamo sertifikato transporto priemon÷mis ar transporto priemon÷mis, neatitinkančiomis patvirtintų standartų ir d÷l to keliančiomis tiesioginį pavojų, arba kai viršijamas didžiausias vienam transporto vienetui leidžiamas vežti pavojingo krovinio kiekis, arba kai pavojingi kroviniai vežami draudžiamu būdu, arba kai nesilaikoma laikinojo sand÷liavimo taisyklių, arba kai pavojingus krovinius vežantis vairuotojas neatitinka nustatytų profesinio pasirengimo reikalavimų ar nesilaiko draudimo rūkyti   120-240***     arba 60-120
          1362 Pavojingų krovinių pateikimas vežti kelių transportu, kai pasibaigę taros arba vidutin÷s talpos konteinerio ar didel÷s taros bandymo, patikrinimo ir (ar) naudojimo terminai arba kai pavojingi kroviniai vežami pažeistoje pakuot÷je ar vidutin÷s talpos konteineryje, ar didel÷je pakuot÷je, arba kai supakuoti kroviniai vežami struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai cisternos (konteinerin÷s cisternos) (įskaitant tuščias ir neišvalytas) netinkamai uždarytos, arba kai vežamos mišrios pakuot÷s, kurių išorinis įpakavimas n÷ra tinkamai paruoštas, arba kai transporto priemon÷ netinkamai paženklinta, arba kai nepateikiamos nustatytus reikalavimus atitinkančios rašytin÷s instrukcijos vairuotojui ir (ar) jos neatitinka vežamo krovinio           30-120**           -
Pavojingų krovinių vežimas kelių transportu, kai
      1362 transporto priemon÷ (transporto priemonių junginys) neatitinka patvirtintų standartų, tačiau tai nekelia tiesioginio pavojaus, arba kai transporto priemon÷je n÷ra įrangos, nurodytos rašytin÷se instrukcijose vairuotojui, arba kai pavojingi kroviniai vežami pažeistoje pakuot÷je ar konteineryje, arba kai pažeista tuščia ir neišvalyta pavojingo krovinio pakuot÷, arba kai transporto priemon÷s pavojingumas netinkamai pažym÷tas ar paženklintas, arba kai n÷ra nustatytus reikalavimus atitinkančių rašytinių instrukcijų vairuotojui, arba kai jos neatitinka vežamo krovinio, arba transporto priemon÷je n÷ra reikalaujamų veikiančių gesintuvų, arba kai transporto priemon÷ su pavojingu kroviniu paliekama stov÷ti nesilaikant nustatytų reikalavimų       30-120***         arba 30-120
  1362 Pavojingų krovinių, kurių pakuot÷ pažeista ar nesandari (įskaitant pažeistas tuščias ir neišvalytas pakuotes), krovimas į transporto priemonę   30-120****  -
  1362 Pavojingų krovinių pateikimas vežti kelių transportu, kai vežimo dokumentuose nepateikiama kita su vežamu pavojingu kroviniu susijusi informacija arba pažeisti kiti pavojingų krovinių vežimo teis÷s aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus numatytuosius šiame straipsnyje   Įsp÷jimas** arba iki 30**     -
        1362 Pavojingų krovinių vežimas kelių transportu, kai pavojingų krovinių vežimą nustatantys ženklai, žym÷jimas ir (ar) juose esančios raid÷s, skaičiai, simboliai yra netinkamo dydžio arba neatitinka reikalavimų, arba kai vežimo dokumentuose nepateikiama kita su vežamu pavojingu kroviniu susijusi informacija, arba kai vairuotojas atitinka profesinio pasirengimo reikalavimus, tačiau vežimo metu nepateikia atitinkamo profesinio pasirengimo pažym÷jimo, arba kai pažeisti kiti pavojingų krovinių vežimo teis÷s aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus numatytuosius šiame straipsnyje   Įsp÷jimas*** arba iki 30***         arba įsp÷jimas arba iki 30
*Įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių vežimo veiklai. ** Asmenims ar įmonių vadovams, pateikusiems krovinius vežti (siunt÷jams). *** Vežimo paslaugas teikiančių įmonių vadovams. **** Krovimo darbus atliekančios įmonės vadovams ar krovėjams. Pastaba: Vežimo paslaugas teikiančių įmonių vadovai, vairuotojai neatsako už 1362 straipsnio pirmojoje, antrojoje, ketvirtojoje, šeštojoje ir devintojoje dalyse numatytus pažeidimus, o krovimo darbus atliekančios įmonės vadovai, krovėjai _ už pirmojoje, antrojoje ir septintojoje dalyse numatytus pažeidimus, kurie padaryti d÷l neteisingos informacijos, nurodytos kitų asmenų pateiktuose krovinio dokumentuose. Administracin÷ atsakomyb÷ už 1362 straipsnyje numatytus pažeidimus neatsiranda, kai pavojingi kroviniai vežami neviršijant nustatytų ribinių kiekių arba kai vežama vadovaujantis teis÷s aktų nustatytomis išlygomis, išskyrus atvejus, kai vežami kelių transportu draudžiami vežti pavojingi kroviniai.