KVIETIMAS Į VISUOTINĮ LAS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Gerbiami Vadovai,

Gerbiami LAS‘iečiai,

Susiduriame su beprecedente krize, kurią įtakojo virusas COVID-19. Fizinis bendravimas su klientais, ypač vairuotojų mokyme yra labai svarbus, todėl nuo pradžių tai turi didelį poveikį mūsų kasdieninėse veiklose ir verslo planuose.

Norėčiau tokiu sudėtingu metu palinkėti sveikatos ir sėkmės vykdant LAS Narių įmonių veiklą tokiomis sąlygomis. Tikiuosi, kad greitu metu pavyks atnaujinti įprastą veiklą ir būti sustiprėjusiems po tokių iššūkių.

LAS perplanuoja savo veiklas, atidedant tai, ką galima atidėti ir svarstant alternatyvius susirinkimų būdus. Ne išimtis ir LAS Narių visuotinis susirinkimas. Vadovaudamiesi LAS įstatais ir LR galiojančiais teisės aktais, LAS VNS turime suorganizuoti, tik šį kartą, LAS Prezidiumo sprendimu, jis vyks nuotoliniu būdu – telefoniniu konferenciniu ryšiu. Taip pat LAS įstatuose numatyta tvarka, savo nuomonę susirinkime galima bus išreikšti išankstiniu balsavimu (paštu arba elektroniniu paštu).

Jeigu reikės pagalbos ar patarimo, kaip galime susidoroti su iššūkiais, kreipkitės.

Lietuvos automobilininkų sąjungos (asociacija), buveinės adresas Trinapolio 9B Vilnius,  į/k 190784827,

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

  1. Finansinės ataskaitos tvirtinimas (pridedami Balansas, Veiklos rezultatų ataskaita, Aiškinamasis raštas)
  2. Prezidento rinkimai
  3. Prezidiumo narių rinkimai

Data - 2020 m. balandžio 24 d. 

Laikas - 13:00

Vieta – nenustatoma

Susirinkimo būdas – telefoninė (GSM) audio  konferencija. LAS Nariai, ketinantys dalyvauti susirinkime, iki 2020 m. balandžio mėn. 24 dienos 12:00, į el. paštą info@las.lt privalo atsiųsti telefono numerį, kuriuo bus pasiekiamas numatyto susirinkimo metu.

Išankstinis balsavimas - užpildytus biuletenius pateikiant e.p.: info@las.lt iki 2020-04-24  12:00 arba registruotu paštu adresu Trinapolio 9B Vilnius iki 2020 m. balandžio 20 d. 

Kandidatai į LAS valdymo organus – LAS įstatų nustatyta tvarka, LAS Nariai turi teisę siūlyti savo kandidatus į LAS valdymo organus (vienasmenį LAS prezidentą ir kolegialų LAS prezidiumą, kuris susideda iš keturių narių, įskaitant LAS prezidentą). Kandidatūrų į minėtas LAS valdymo pozicijas, lauksime pateikiant elektroniniu paštu info@las.lt iki 2020 m. balandžio 10 d.  12:00.

Biuletenio forma – kurioje bus nurodyti LAS Narių pasiūlyti kandidatai į LAS valdymo organus, sumokėjusiems LAS Nario mokestį (vadovaujantis LAS istatais iki balandžio mėn. 10 d.) LAS Nariams, elektroniniais paštais bus išsiųstas 2020 m. balandžio 11 d. 

LAS Nario anketa (pridedama) - pildyti privaloma, jei nuo paskutinio anketos pildymo pasikeitė atitinkami duomenys.

Papildomai informuoju, kad 2020.03.23 vyko LAS Prezidiumo posėdis, kuriame buvo patvirtinta visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė. Be to buvo svarstomi kiti klausimai.

Dėkoju LAS Nariams laiku sumokėjusiems nario mokestį bei maloniai primenu sumokėti tiems kurie dėl kasdieninių rūpesčių pamiršo tai padaryti. Apie visuotinį narių susirinkimą LAS Nariai informuoti ir elektroniniais paštais.

Su geriausiais linkėjimais,

Saulius Kundrotas

LAS Prezidentas