KVIETIMAS Į VISUOTINĮ LAS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Gerbiami Vadovai,

Gerbiami LAS‘iečiai,

Kviečiu į visuotinį Lietuvos automobilininkų sąjungos narių susirinkimą.


Lietuvos automobilininkų sąjungos (asociacija), buveinės adresas Trinapolio 9B Vilnius,  į/k 190784827,

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

  1. Finansinės ataskaitos tvirtinimas;
  2. LAS narių, nemokančių nario mokesčio ir nedalyvaujančių susirinkimuose svarstymas dėl šalinimo iš LAS;
  3. Kiti klausimai.

(LAS nariai gali siūlyti papildomus darbotvarkei klausimus iki 2021 m. kovo mėn. 30 d. 12.00 val., siunčiant juos el. p. info@las.lt)

Data - 2021 m. balandžio mėn. 16 d.  (nesusidarius kvorumui, pakartotinis susirinkimas įvyks 2021 m. balandžio mėn. 30 d. 10.00 val.) 

Laikas - 10.00 val.

Vieta – nuotoliniu būdu

Susirinkimo būdaskonferencinis posėdis nuotoliniu būdu per mobilų telefoną. LAS Nariai, kurie ketina dalyvauti susirinkime iki 2021 m. balandžio mėn. 15 d. 12.00 val. į el. paštą info@las.lt privalo atsiųsti telefono numerį, kuriuo galima būtų susisiekti numatytu susirinkimo metu.

Išankstinis balsavimas - užpildytus biuletenius reikia pateikti siunčiant el. p.: info@las.lt iki 2021 m. balandžio mėn. 15 d. 12.00 val. arba registruotu laišku atsiunčiant adresu Trinapolio g. 9B, Vilnius iki 2021 m. balandžio mėn. 12 d. 24.00 val. 

Išankstinio balsavimo biuletenio forma – įvertinus darbotvarkės papildymą (jeigu LAS nariai pateiks pasiūlymų) LAS nariams, elektroniniais laiškais biuleteniai bus išsiųsti 2021 m. kovo mėn. 31 d. 

Papildomai informuoju, kad 2021 02 26 vyko LAS prezidiumo posėdis, kuriame buvo patvirtinta visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė. Taip pat buvo svarstomi ir kiti klausimai.  

Dėkoju LAS nariams laiku sumokėjusiems nario mokestį bei maloniai primenu sumokėti likusiems, kurie dėl kasdieninių rūpesčių pamiršo tai padaryti.

Apie visuotinį narių susirinkimą informacija LAS Nariams išsiųsta elektroniniais paštais.Su geriausiais linkėjimais,
Saulius Kundrotas

LAS Prezidentas