PRANEŠIMAS APIE PAKARTOTINĮ VISUOTINĮ LAS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Informuojame, kad planuotame 2021-04-16 dienos LAS Visuotiniame narių susirinkime nesusidarė kvorumas. Vadovaujantis LAS įstatų 28 punktu, šaukiamas pakartotinis susirinkimas.

Remiantis LAS Prezidiumo, 2021-02-26 posėdžio protokolo antru punktu, skelbiama pakartotinio susirinkimo:

vieta – nuotoliniu būdu;

data – 2021-04-30;

laikas – 10.00;

Visuotinio pakartotinio susirinkimo darbotvarkė:

Lietuvos automobilininkų sąjungos (asociacija), buveinės adresas Trinapolio 9B Vilnius,  į/k 190784827,

  1. Finansinės ataskaitos tvirtinimas, pridedami: balansas, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas;
  2. LAS narių, nemokančių nario mokesčio ir nedalyvaujančių susirinkimuose svarstymas dėl šalinimo iš LAS;
  3. Kiti klausimai.

Susirinkimo būdaskonferencinis posėdis nuotoliniu būdu per mobilų telefoną. LAS Nariai, kurie ketina dalyvauti susirinkime iki 2021 m. balandžio mėn. 29 d. 12.00 val. į el. paštą info@las.lt privalo atsiųsti telefono numerį, kuriuo galima būtų susisiekti numatytu susirinkimo metu.

Išankstinis balsavimas - užpildytus biuletenius reikia pateikti siunčiant el. p.: info@las.lt iki 2021 m. balandžio mėn. 29 d. 12.00 val. arba registruotu laišku atsiunčiant adresu Trinapolio g. 9B, Vilnius iki 2021 m. balandžio mėn. 27 d. 24.00 val. 

LAS Nario anketa - (pridedama prie laiško) - užpildyti reikia, jeigu nuo paskutinio anketos pildymo pasikeitė bent viena teikiama informacija apie LAS narį į anketą.

Dėkoju LAS nariams laiku sumokėjusiems nario mokestį bei maloniai primenu sumokėti likusiems, kurie dėl kasdieninių rūpesčių pamiršo tai padaryti.Su geriausiais linkėjimais,

Saulius Kundrotas

LAS Prezidentas