PRANEŠIMAS APIE PAKARTOTINĮ VISUOTINĮ LAS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Informuojame, kad planuotame 2021-04-16 dienos LAS Visuotiniame narių susirinkime nesusidarė kvorumas. Vadovaujantis LAS įstatų 28 punktu, šaukiamas pakartotinis susirinkimas. Remiantis LAS Prezidiumo, 2021-02-26 posėdžio protokolo antru punktu, skelbiama pakartotinio susirinkimo: vieta – nuotoliniu būdu; data – 2021-04-30; laikas – 10.00; Visuotinio pakartotinio susirinkimo darbotvarkė: Lietuvos automobilininkų sąjungos (asociacija), buveinės adresas Trinapolio 9B Vilnius,  į/k 190784827, Finansinės ataskaitos tvirtinimas, pridedami: balansas, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas;LAS narių, nemokančių nario mokesčio ir …

KVIETIMAS Į VISUOTINĮ LAS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Gerbiami Vadovai, Gerbiami LAS‘iečiai, Kviečiu į visuotinį Lietuvos automobilininkų sąjungos narių susirinkimą. Lietuvos automobilininkų sąjungos (asociacija), buveinės adresas Trinapolio 9B Vilnius,  į/k 190784827, Visuotinio susirinkimo darbotvarkė: Finansinės ataskaitos tvirtinimas;LAS narių, nemokančių nario mokesčio ir nedalyvaujančių susirinkimuose svarstymas dėl šalinimo iš LAS;Kiti klausimai. (LAS nariai gali siūlyti papildomus darbotvarkei klausimus iki 2021 m. kovo mėn. 30 d. 12.00 val., siunčiant juos el. p. info@las.lt) Data – 2021 m. balandžio mėn. 16 …

KVIETIMAS Į VISUOTINĮ LAS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Gerbiami Vadovai, Gerbiami LAS‘iečiai, Susiduriame su beprecedente krize, kurią įtakojo virusas COVID-19. Fizinis bendravimas su klientais, ypač vairuotojų mokyme yra labai svarbus, todėl nuo pradžių tai turi didelį poveikį mūsų kasdieninėse veiklose ir verslo planuose. Norėčiau tokiu sudėtingu metu palinkėti sveikatos ir sėkmės vykdant LAS Narių įmonių veiklą tokiomis sąlygomis. Tikiuosi, kad greitu metu pavyks atnaujinti įprastą veiklą ir būti sustiprėjusiems po tokių iššūkių. LAS perplanuoja savo veiklas, atidedant tai, …

New president of The Association of Lithuanian automobilists (LAS) has been elected

A new president of LAS Saulius Kundrotas was elected for a four years tenure by members of LAS in the annual meeting on March 2016. A new team has been formed during the general meeting: Vicepresident Tomas Būdvytis, Presidium member of LAS Roadside  assistance committee chairman Šarūnas Jankauskas, LAS Autosport’s and oldtimer cars’ committee chairman Rimantas Volungevičius. LAS President Saulius Kundrotas in collaboration with his teamTomas Būdvytis, Šarūnas Jankauskas and Rimantas …

Vairuotojų Mokymo Sertifikavimo Programa

Driver Training Certification Programme FIA iniciatyva pradėtas kurti pasaulinis vairuotojų mokymo standartas. Standartas kuriamas kartu su 236 pasaulio klubais iš 141 šalies. Jis bus skirtas tiek pradedantiesiems, tiek profesionaliems vairuotojams. Lietuvos automobilininkų sąjunga FIA Regionas I išsiuntė pageidavimą dalyvauti ekspertų, kuriančių standartą, komandoje . Daugiau apie programą rasite čia

Išrinktas naujas Lietuvos automobilininkų sąjungos (LAS) prezidentas

LAS nariai, š.m. kovo mėnesį vykusiame visuotiniame LAS narių susirinkime keturių metų kadencijai išrinko naują sąjungos prezidentą Saulių Kundrotą. Susirinkimo metu buvo suformuota ir naujai išrinkta prezidento komanda: Viceprezidentas Tomas Būdvytis, prezidiumo narys LAS Techninės pagalbos komiteto pirmininkas Šarūnas Jankauskas, LAS Autosporto ir istorinių automobilių komiteto pirmininkas Rimantas Volungevičius. LAS Prezidentas Saulius Kundrotas kartu su naujos komandos nariais Tomu Būdvyčiu, Šarūnu Jankausku ir Rimantu Volungevičium sieks tinkamai atstovauti Lietuvos automobilininkų …

LAS narių visuotinis susirinkimas

Gerb. LAS nariai, Kviečiu Jus į eilinį Lietuvos automobilininkų sąjungos (190784827) visuotinį narių susirinkimą, kuris vyks 2016 m. kovo mėn. 22 d.  Vilniuje. Susirinkimo pradžia 11:00 val. Registracijos pradžia 10:30 val. Preliminari LAS susirinkimo dienotvarkė: 1.LAS Prezidento ataskaita apie LAS veiklą 2015 metais 2.LAS 2015 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 3.2017 metų LAS nario metinio mokesčio mokėjimo tvarkos ir dydžio tvirtinimas. 4.LAS komitetų  tvirtinimas. 5.LAS komitetų  pirmininkų, viceprezidentų, prezidiumo sudėties tvirtinimas. …